بهار را باور کن...

  سلام ، روزهای بهار رو تجربه می کنيم . روی  ديگری ازطبيعت  ـ‌  فصلی ديگر ـ  رنگی ديگر...  

   ... سبز باشيد .  05.gif   

غروب                

بهار را باور کن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

باز کن پنجره ها را ، که نسیم

روز میلاد اقاقی ها را

جشن می گیرد

و بهار

روی هر شاخه ، کنار هر برگ

شمع روشن کرده است.

,

همه ی  چلچله ها  برگشتند

و طراوت را فریاد زدند

کوچه یکپارچه آواز شده است

و درخت گیلاس

هدیه جشن اقاقی ها را

گل به دامن کرده ست.

,

بازکن  پنجرههارا،ایدوست

هیچیادتهست

کهزمینراعطشیوحشیسوخت؟

برگها پژمردند ؟

تشنگی با جگر خاک چه کرد ؟

,

هیچ یادت هست ؟

توی تاریکی  شب های  بلند

سیلی سرما با تاک چه کرد ؟

با سر و سینه گل های سپید

نیمه شب باد غضبناک چه کرد ؟

هیچ یادت هست ؟

حالیا معجزه باران را باور کن

و سخاوت را در چشم چمن زار ببین

و محبت را در روح نسیم

که در این کوچه تنگ

با همین دست تهی

روز میلاد اقاقی ها را

جشن میگیرد !

,

خاک جان یافته است

تو چرا سنگ شدی ؟

و جرا اینهمه دلتنگ شدی ؟

باز کن پنجره ها را

                                و بهاران را

                                                      باور کن .

 

                                                                                   فریدون مشیری -  بهار را باور کن .

 

                  

             05.gif* بهارتان خجسته باد *05.gif            

/ 3 نظر / 7 بازدید
pcsoft

سلام خوبی ....شعر قشنگی بود موفق باشی

ghafas

تو از کجا می دونستی که من فريدون دوست دارم؟دست ندرده اينم يه ذره از يکی از شعراش بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خيره به دنبال تو گشتم شوق ديدار تو لبريز شد از جام وجودم شدم آن عاشق ديوانه که بودم........ بقيیشو بدن واست مينويسم

ghafas

جون سنگها صدای مرا گوش میکنی سنگی و ناشنیده فراموش میکنی رگبار نو بهاری و خواب دریچه را از ضربه های وسوسه مغشوش میکنی.......