نویسنده : داوود ab ; ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢۳

 

 

 

 

خورشيد خانوم

 

  خورشيد خانوم دوباره باز بيرون بيا

                                               حجاب ابرو پس بزن ميون آسمون بيا

 

                       بايد که آفتاب بکنی             چشمارو بی خواب بکنی

                        دلارو آتيش بزنی                دوباره بی تاب بکنی

                        ابر سِياه رو پس بزن             با عاشقی نفس بزن

                        با ل و پر دوباره باز             بيرون از اين قفس بزن

                       خورشيد خانوم نمی تونن         اينجوری تحقيرت کنن

                       رو صورتت خط بکشن         اسير و زنجيرت کنن

             

 «   خورشيد بزن آفتاب کن ،      خواب رفته ها رو بيدار کن

         بزار ببينن تو آسمون ،           می تابه خورشيد خانوم     »