نویسنده : داوود ab ; ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱٤

  سلام ، روزهای بهار رو تجربه می کنيم . روی  ديگری ازطبيعت  ـ‌  فصلی ديگر ـ  رنگی ديگر...  

   ... سبز باشيد .     

غروب                

بهار را باور کن

 

باز کن پنجره ها را ، که نسیم

روز میلاد اقاقی ها را

جشن می گیرد

و بهار

روی هر شاخه ، کنار هر برگ

شمع روشن کرده است.

,

همه ی  چلچله ها  برگشتند

و طراوت را فریاد زدند

کوچه یکپارچه آواز شده است

و درخت گیلاس

هدیه جشن اقاقی ها را

گل به دامن کرده ست.

,

باز کن  پنجره ها را ، ای دوست

هیچ یادت هست

که زمین را عطشی وحشی سوخت ؟

برگ ها  پژمردند ؟

تشنگی با جگر خاک چه کرد ؟

,

هیچ یادت هست ؟

توی تاریکی  شب های  بلند

سیلی سرما با تاک چه کرد ؟

با سر و سینه گل های سپید

نیمه شب باد غضبناک چه کرد ؟

هیچ یادت هست ؟

حالیا معجزه باران را باور کن

و سخاوت را در چشم چمن زار ببین

و محبت را در روح نسیم

که در این کوچه تنگ

با همین دست تهی

روز میلاد اقاقی ها را

جشن میگیرد !

,

خاک جان یافته است

تو چرا سنگ شدی ؟

و جرا اینهمه دلتنگ شدی ؟

باز کن پنجره ها را

                                و بهاران را

                                                      باور کن .

 

                                                                                   فریدون مشیری -  بهار را باور کن .

 

                  

             * بهارتان خجسته باد *